Mgr. Andrea Lukáčová

Disertační práce

Personalizace politiky na komunální úrovni v České republice

Personalization of local politics in the Czech Republic
Anotace:
Hlavním cílem disertační práce je představení konceptu personalizace politiky na úrovni komunální volební arény v České republice. Práce se zabývá posilováním vlivu osobností a nastavením komunálního volebního systému s potenciálem volební reformy směrem k vyšší míře personalizace. Analýza pracuje s daty veřejně dostupnými, ale taktéž s daty unikátními z vlastního provedení dotazníkového šetření. Hlavním …více
Abstract:
The main goal of the dissertation is to introduce the concept of personalization of politics at the level of municipal election arena in the Czech Republic. The thesis deals with strengthening the influence of personalities and setting the municipal electoral system with the potential of electoral reform towards a higher level of personalization. The analysis works with data publicly available, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií