Bc. Aneta Ourodová

Master's thesis

Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku

Evaluation of the Impact of Complex Therapeutic Rehabilitation in Working-Age Stroke Patients
Abstract:
Diplomová práce se zabývá definicí cévní mozkové příhody, její incidencí a epidemiologií, rizikovými faktory a prevencí, klasifikací jednotlivých typů cévní mozkové příhody a jejich klinickým obrazem, diagnostikou, terapií, možnými následky cévní mozkové příhody, její prognózou a zvláště se věnuje problematice komplexní rehabilitace. Popisuje jednotlivé složky rehabilitace léčebné, rehabilitaci sociální …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the definition of stroke, its incidence and its epidemiology, risk factors and prevention, clasification of particular types of stroke and their clinical pictures, diagnosis, therapy, possible consequences of stroke, its prognosis and comprehensive rehabilitation. It describes individual components of therapeutic rehabilitation, social rehabilitation and working rehabilitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Hana Polonyiová
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta