Bc. Filip Staněk

Bakalářská práce

The Process of Accepting Same-Sex Marriage in the United States

The Process of Accepting Same-Sex Marriage in the United States
Anotace:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s historickým vývojem homosexuality a stejnopohlavních sňatků především na území Spojených států amerických. Část práce však popisuje homosexualitu a homosexuální svazky také v antické a středověké Evropě, neboť evropské ideje a dogmata představují základ, z nějž později vycházely Spojené státy. Převážná část práce se pak věnuje vývoji právě Spojených států, počínaje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to familiarize the reader with the historical development of homosexuality and same-sex marriage in the United States. However, a part of the thesis deals with homosexuality and same-sex unions in Ancient and medieval Europe, as European ideas and dogmas represent the foundations for the development of the United States, which is discussed in the latter major part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Petra Slavíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura