Mgr. Bc. Lenka Šnédarová

Diplomová práce

Projekt zřízení rehabilitačního centra v Jihomoravském kraji

Project Focused on Establishment of the Rehabilitation Center in the South Moravian Region
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt zřízení rehabilitačního centra v Jihomoravském kraji. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje poznatky o tvorbě podnikatelského plánu a zřízení nestátního zdravotnického zařízení. V praktické části je na základě analýzy vnějšího prostředí vypracován projekt zřízení rehabilitačního centra. Závěrem je sestaven časový plán …více
Abstract:
The aim of the thesis is to propose a project of establishing a rehabilitation center in the South Moravian Region. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the knowledge of business plan creation and the establishment of a non-governmental health organization. Drawing on the analysis of environment, a project of establishing a rehabilitation center …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šnédarová, Lenka. Projekt zřízení rehabilitačního centra v Jihomoravském kraji. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe