Bc. Martin Harbich

Diplomová práce

Religiózní aspekty "alternativní" medicíny vycházející ze západního esoterismu

Religious Features of Allternative Medicine with Origins in Western Esoteric Traditions
Anotace:
Tato práce reflektuje religiózní aspekty vybraných metod alternativní medicíny vycházející z předpokladů západní esoterické tradice. Problematizuje všeobecně přijímané názory na oblast nekonvenční medicíny, včetně nástinu nesamozřejmé skutečnosti, že původ přírodních věd, tedy i medicíny a farmacie vyrostl z filosoficko-religiózního základu tradičních věd.Fragmenty těchto přístupů jsou skryté právě …více
Abstract:
This work reflects religious aspects of selected methods of alternative medicie resulting from prerequisites of western esoteric tradition. It disputes generally accepted opinions of uncoventional methods of treatment, including used terminology and the relation to the conventional medicine. It outlines the non-obviousness of the fact that the origin of natural sciences, which means even medicine and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Harbich, Martin. Religiózní aspekty "alternativní" medicíny vycházející ze západního esoterismu. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika