Silvia Krupová

Bakalářská práce

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho právna úprava

Local tax for municipal waste and construction waste and its regulation
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to characterize a requirements of the local tax for the municipal waste and construction waste. The bachelor work is divided into three chapters. It contains 7 tables, 1 chart, 2 diagrams, 2 images and 2 appendices. The first chapter is dedicated to the theoretical definitions related to the discussed issue. In the beginning of the first chapter of the thesis, we …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je charakteristika náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Záverečná práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 7 tabuliek, 1 graf, 2 schémy, 2 obrázky a 2 prílohy. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie pojmov súvisiacich s rozoberanou problematikou. V úvode prvej kapitoly záverečnej práce sa pozornosť venuje dôvodom zavedenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Lucia Kubincová
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK