Ivana Bohunčáková

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.

Financial analysis of Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je identifikace hlavních slabých stránek konkrétního slovenského zemědělského podniku a následně předložení návrhů na jejich vylepšení pomocí finanční analýzy z hlediska jeho dosažené finanční situace. Práce obsahuje dvě hlavní části. První část se zabývá metodologií a seznamuje s vývojem zemědělství na Slovensku. Definuje specifika agrárního sektoru a v neposlední řadě …více
Abstract:
The aim of this thesis is to identify the main weaknesses of a particular Slovak agricultural enterprise and then to submit proposals for their improvement through financial analysis in terms of its financial situation. The thesis contains two main parts. The first part deals with methodology and introduces the development of agriculture in Slovakia. It defines the specifics of the agrarian sector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2020
  • Vedoucí: Barbora Rýdlová
  • Oponent: Silvia Cuníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79107