Bc. David Chval

Bachelor's thesis

Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů

Comparison of continuous and discrete option pricing models in selected financial markets
Anotácia:
Tato práce se zabývá srovnáním spojitých a diskrétních modelů používaných při oceňování opcí. Je zde srovnáván binomický a trinomický model s Black-Scholesovým a Mertonovým modelem. Cílem práce je popis těchto modelů a jejich následná aplikace na reálných datech. V první, teoretické části práce jsou popsány opce a následně odvozeny jednotlivé modely. V další, praktické části jsou tyto modely aplikovány …viac
Abstract:
This thesis deals with comparision of continuous and discrete option pricing models. Binomial and Trinomial models are compared with Black-Scholes and Merton models. The aim of this thesis is description of this models and their subsequent application to real data. The first theoretical part describes options and derivation of this models. In the next practical part are these models applied to real …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Banking