Bc. Kristýna Šedivá

Diplomová práce

Literatura jako motivační prvek v předmětu chemie na základní škole

The literature as a motivational element in the Chemistry subject at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá propojením učiva chemie a beletrie pro mládež formou vytvořeného didaktického materiálu. Cílem tohoto didaktického materiálu je podpořit motivaci žáků pomocí zdůraznění praktického hlediska poznatků z chemie a dále propojením učiva chemie s příběhy světové i české beletrie. Světová a česká literatura zde slouží nejen jako motivační prvek, ale také jako podpora čtenářské gramotnosti …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on connecting the subject of chemistry with fiction literature for teenagers in form of the creation of new didactic material. The aim of this didactic material is to stimulate motivation of students through highlighting the practical aspects of chemistry and further to connect chemistry with the stories from world and Czech fiction. World and Czech literature serves here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta