Bc. Jana Švecová

Diplomová práce

Vliv kombinovaného tréninku na hodnoty získané 7denním/24hodinovým ambulantním monitorováním krevního tlaku hráček florbalu

The effect of combined training on 7-day/24-hours ambulatory blood pressure monitoring of female floorball players
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv aerobně silového tréninku na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku v rámci 7denního/24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku. Studie se zúčastnilo 12 aktivních hráček florbalu hrajících na vrcholové úrovni. Měření probíhalo v období kondiční přípravy na nadcházející soutěžní sezónu. Porovnávali jsme průměrné hodnoty systolického a …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of aerobic strength training on systolic and diastolic blood pressure within 7-day/24-hours ambulantory blood pressure monitoring. The study surveyed 12 active floorball female players playing on the top level. Measured in phase of condition preparation for the upcoming competition season. We compared the average systolic and diastolic blood pressure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta