Olga Galochkina

Diplomová práce

Differences between Regional and National Economic Stability and Well-being in Russia Based on Adjusted Misery Index

Differences between Regional and National Economic Stability and Well-being in Russia Based on Adjusted Misery Index
Abstract:
The main aim of the thesis is to propose adjustments to the misery index and evaluate its value in Russia during the period from 2010 till 2019. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, critical literature review of the indicators of economic stability such as inflation, GDP and GRP, unemployment rate, as well as approaches of estimation of these indicators …více
Abstract:
Hlavnim cilem diplomove prace je navrhnout upravy indexu bidy a vyhodnotit jeho hodnotu v Rusku v obdobi 2010-2019. Prace se sklada ze dvou casti: teoreticke a prakticke. V teoreticke casti je proveden kriticky literarni prehled ukazatelu ekonomicke stability, jako je inflace, HDP a GRP, mira nezamestnanosti, a pristupy k odhadu techto ukazatelu v Rusku. Zatimco prakticka cast diplomove prace si klade …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubor Homolka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Galochkina, Olga. Differences between Regional and National Economic Stability and Well-being in Russia Based on Adjusted Misery Index. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe