Bc. Jiří Tůma

Master's thesis

Úvěrové riziko jeho sledování a jeho minimalizace v bankovní soustavě

Credit Risk of its Monitoring and Minimizing the Banking System
Anotácia:
Zachytit celý úvěrový proces – ukázat jak banky postupuji při hodnocení a minimalizaci úvěrového rizika včetně analýzy ekonomických dopadů a možných úskalí a to jak pro úvěrového klienta tak samotnou banku. Předmětem hodnocení je celý úvěrový proces: od získání klienta, finanční analýzy, poskytnuti úvěru, jeho zajištění a kontrola splácení v průběhu života úvěru. Cílem práce je analyzovat možné varianty …viac
Abstract:
Capture the entire loan process - the bank shall show how to evaluate and minimize credit risk, including the analysis of economic impacts and potential pitfalls for both the borrower and the bank itself. The subject is the credit rating process: from getting the client, financial analysis, loan, its repayment assurance and control during the life of the loan. The aim is to analyze possible alternative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2012
  • Vedúci: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS