Bc. Terezie Urmaničová

Bakalářská práce

Příčiny, průběh a následky krize v roce 2008 v Irsku a na Islandu

The Causes, Process and Consequences in 2008 Crisis in Ireland and Iceland
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Příčiny, průběh a následky krize v roce 2008 v Irsku a na Islandu“ je nastínit předkrizovou situaci Irska a Islandu s popisem možných příčin vypuknutí krize v obou státech; porovnání průběhu krize v obou státech se zaměřením na reakce daných vlád na ni a pomoc ze zahraničí, která byla oběma státům poskytnuta; a závěrečné porovnání dopadů na ekonomiky daných zemí s využitím základních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „The Causes, Process and Consequences in 2008 Crisis in Iceland and Ireland“ is to outline the situation of Ireland and Iceland before crisis with the description of possible causes of the outbreak of the crisis in both states; comparison of process of crisis in both states with focusing on reactions of governments of both states and provided assistance from abroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta