Bc. Terezie Urmaničová

Bachelor's thesis

Příčiny, průběh a následky krize v roce 2008 v Irsku a na Islandu

The Causes, Process and Consequences in 2008 Crisis in Ireland and Iceland
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Příčiny, průběh a následky krize v roce 2008 v Irsku a na Islandu“ je nastínit předkrizovou situaci Irska a Islandu s popisem možných příčin vypuknutí krize v obou státech; porovnání průběhu krize v obou státech se zaměřením na reakce daných vlád na ni a pomoc ze zahraničí, která byla oběma státům poskytnuta; a závěrečné porovnání dopadů na ekonomiky daných zemí s využitím základních …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis „The Causes, Process and Consequences in 2008 Crisis in Iceland and Ireland“ is to outline the situation of Ireland and Iceland before crisis with the description of possible causes of the outbreak of the crisis in both states; comparison of process of crisis in both states with focusing on reactions of governments of both states and provided assistance from abroad …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková
  • Reader: Oleg Deev

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta