Bc. Aleš Kozel

Diplomová práce

Gender, Social Identity and Education in Thomas Hardy's Later Fiction

Gender, Social Identity and Education in Thomas Hardy's Later Fiction
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématikou genderu, sociální identity a vzdělání v románech Thomase Hardyho - Tess z D´Urbervillů a Neblahý Juda. Hlavním cílem je zjistit vliv významného anglického myslitele – Johna Stuarta Milla. Vyjádřením myšlenek tohoto filozofa ve zmíněných románech, Thomas Hardy přispěl k tehdejší debatě o vzdělání a tím podpořil hlavní myšlenkové proudy pozitivním způsobem, přestože …více
Abstract:
The thesis deals with the notions of gender, social identity and education in the novels of Thomas Hardy - Tess of the D´Urbervilles and Jude the Obscure. The main aim is to explore the influence of one of the most prominent figures of nineteenth-century Britain - John Stuart Mill. It follows that by presenting Mill´s thought, Thomas Hardy made a contribution to a contemporary debate on education, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy