Bc. Jan Perla

Bachelor's thesis

České politické strany na Facebooku

Czech political parties on Facebook
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje komunikaci českých politických stran na on-line sociální síti Facebook v období kolem voleb do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2010. Cílem práce je zjistit, zda české politické strany využívají Facebook ke své propagaci a zhodnotit jak na něm komunikují a jaké jeho možnosti ke komunikaci využívají. Výzkum je prováděn kombinací kvalitativní obsahové analýzy s induktivním …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the communication of Czech political parties at on-line social networking site Facebook in the period around the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2010. The aim is to find out whether the Czech political parties use Facebook to their promotion and to assess how they communicate on Facebook and what its possibilities they use for communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií