Bc. Kristýna Peterková

Bachelor's thesis

Monogenea čeledi Diplozoidae Palombi, 1949 – současný stav a perspektivy

Monogenean family Diplozoidae, Palombi, 1949 – status of the recent knowledge and perspectives
Anotácia:
Zástupci čeledi Diplozoidae Palombi, 1949 jsou rybí ektoparazité, jejichž larvy vytvářejí permanentní páry. Jsou to monoxenní cizopasnící, kteří se živí sáním krve z žaber hostitele a někdy mohou způsobovat onemocnění ryb zvané diplozoonóza. Jejich unikátní životní strategie z nich dělá vhodný model pro studium nervové a svalové diferenciace u bezobratlých organismů. Práce splňuje předpoklady literární …viac
Abstract:
The thesis summarizes current knowledge in the field of Diplozoidae Palombi, 1949 parasites family. Representatives of this family are fish ectoparasites. As a monoxennous parasites, diplozoons feed on the blood which they suck from the fish gills. These parasites are also the main cause of the diplozoonosis condition. The unique life-strategy determines those parasites to be well-suited representative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology