JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Spotřebitelský úvěr a implementace směrnic na ochranu spotřebitele

Credit agreement and implementation of Consumer Protection Directives
Abstract:
V předkládané disertační práci autor prezentuje a analyzuje obecné zásady a povinnosti, které jsou spojeny s tematikou spotřebitelského úvěru. Čtenáři jsou nastíněny základní zásady, na kterých stojí ochrana spotřebitele. Vedle toho autor interpretuje informační povinnost, povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr a zásadu transparentnosti. Zvolené téma je zasazeno do kontextu směrnice …more
Abstract:
In this dissertation, the author presents and analyzes general principles and obligations affiliated with the topic of consumer credit. Readers see outlined the basic principles upon which consumer protection stands. Besides this, the author interprets the duty to disclose information, the duty to assess creditworthiness of consumer and the principle of transparency. The selected topic is incorporated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., doc. JUDr. Anton Dulak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta