Bc. Eva Srncová

Bakalářská práce

Autenticita jako hodnota výtvarné tvorby handicapovaných

Authenticity as a value in the artistic creation of handicapped people
Anotace:
Práce se zaměřuje na výtvarnou tvorbu především mentálně postižených osob a klade hypotézu, zda je možné obecně uvažovat autenticitu jako možný zdroj hodnoty této tvorby. Je představeno filozofické pozadí pojmu autenticita. Teoretickým východiskem pro stanovení autenticity výtvarné hodnoty jsou úvahy Jeana Dubuffeta. Sepětí teorie s praxí je demonstrováno na arteterapii. Hypotéza autenticity jako možné …více
Abstract:
The work is mainly focused on the artistic creation of mentally handicapped people and puts the hypothesis whether it is possible to consider authenticity as a source of value of this work. There is also introduced the philosophical background of the concept of authenticity. The theoretical basis for determining the authenticity of the artistic value is the reflection of Jean Dubuffet. Connection of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika