Bc. Milan Mindek

Bakalářská práce

Integrácia informačných systémov s využitím .NET Micro Framework

Integration of information technology systems using .NET Micro Framework
Abstract:
MINDEK, Milan: Integration of information technology systems using .NET Micro Framework. [Bachelor’s Thesis]. Banking Institute College of Banking Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Computer Science & Quantitative Methods. Supervisor: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Year of defense: 2013. Page count: 45 This bachelor thesis deals with the theme of integration of information …více
Abstract:
MINDEK, Milan: Integrácia informačných systémov s využitím .NET Micro Framework. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 45 Bakalárska práca sa zaoberá témou integrácie informačných systémov s využitím softvérovej platformy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie