Bc. Anna Martínková

Master's thesis

Adaptace a sociální opora na krátkodobých zahraničních pobytech

Adaptation and social support among students involved in short-term stays abroad
Abstract:
Studie se zabývá souvislostí kulturní a psychologické adaptace a dostupnosti sociální opory z více zdrojů: z domova, od místních a od osob jiné národnosti. Vychází především z teorií kulturního šoku, akulturace, stesku a zvládání. Výzkumnému vzorku 58 zahraničních studentů z Evropy i mimo Evropu jsme administrovali dotazníkovou metodu zjišťující adaptaci a sociální oporu. Očekávali jsme, že přijímání …more
Abstract:
This study explores the relationship between cultural and psychological adaptation in foreign students and the resources of social support provided to them both from their home country and from the country they are studying in. Theorical background for the study includes cultural shock, acculturation, homesickness and coping. We conducted a survey on 58 foreign students from 22 countries including …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií