Vendula STUDENÁ

Bachelor's thesis

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích

Comparison of the APR (annual percentage rate of charge) for active operations in the Czech financial institutions.
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních institucí, které může spotřebitelům napomoci k optimálnímu sestavení finančních cílů a jejich propojení s cíli reálnými. Teoretická část se věnuje popisu bankovních a nebankovních institucí, funkcí Centrální banky a vysvětlení problematiky roční procentuální sazby nákladů. Praktická část se zabývá základními …more
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is a comparison of consumer bank loans and non-banking institutions, which consumers can help to optimize the compilation of financial goals and their links with the real objectives. The theoretical part drala with the description of the bank and non-banking institutions, the Central Bank functions and explanations issue an annual percentage rate of charge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010
Identifier: 16138

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Blanka Kameníková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STUDENÁ, Vendula. Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management and Economics