Bc. Magda Zaoralová

Diplomová práce

Interakce auxinu s reaktivními formami kyslíku v průběhu vývoje rostliny a její adaptace na stres

ROS-auxin crosstalk during plant stress adaptation and development
Anotace:
Auxin byl popsán jako jeden z hlavních aktérů hrající důležitou úlohu u vývojových a adaptivních procesů u rostlin. Vývoj rostliny je úzce spjat s podmínkami, ve kterých se nachází a prostředí má tak přímý vliv na distribuci auxinu v rostlinných pletivech, přičemž jeho distribuce je zprostředkována auxinovými vynašeči, PIN proteiny. Výzkum v posledních letech navíc poukazuje na význam zapojení forem …více
Abstract:
Auxin have been described to play an important role in various developmental and adaptational processes in plants. However, plant's development is tightly connected to environmental conditions. These conditions have direct impact on the differential distribution of the hormone auxin within plant tissues, mediated by PINs, auxin efflux carriers. Latest studies suggest a role of reactive oxygen species …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Vanesa Beatriz Tognetti

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta