Bc. Jaromír Kala

Master's thesis

Klient UltraGridu pro Android

UltraGrid Client for Android
Anotácia:
Cílem mé diplomové práci bylo vytvořit prototypovou verzi klienta UltraGridu pro Android. UltraGrid je nástroj pro přenos vysoce kvalitního videa s nízkou latencí. Vytvořený klient umožňuje přehrávání a odesílání videa komprimovaného ve formátu H.264. Součástí práce je rovněž popis možností konverze videa na Androidu a implementace protokolu UltraGridu v jazyce Java. Klient UltraGridu pro Android je …viac
Abstract:
The goal of the master's thesis is to create a prototype version of an UltraGrid client for Android. UltraGrid is a software for transmission of high quality video with low latency. The created client allows playing and sending video compressed in the H.264 format. The thesis also contains a description of possibilities of video conversion in Android, and an implementation of the UltraGrid protocol …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedúci: RNDr. Pavel Troubil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.