Bc. Michala Pikovská

Diplomová práce

Byrokraté jako zájmová skupina

Bureaucrats as a special interest group
Anotace:
Byrokracie je odborné označení zahrnující soubor úřadů a úředníků. Jednání, zájmy a postoje byrokratů, ve smyslu úředníků (státní) správy, se do jisté míry vyznačují společnými charakteristikami. Lze o nich tedy také hovořit jako o zájmové skupině. K pochopení některých aspektů byrokracie může pomoci pohled přes motivace a zájmy jednotlivců i skupiny. Cílem práce je identifikovat a na vybraném typu …více
Abstract:
Bureucracy is a special term for komplex of offices and officers. Actions, interests and standpoints of bureaucrats, in the sense of officers of (state) administration, distinguish themselves by common characterizations to a certain extent. It is possible to talk about them as about a special interest group. The view of motivations and interests of individuals and groups can help to understand some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Martin Křivánek
  • Oponent: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa