Mgr. Kateřina Culková

Diplomová práce

Aspekty manželství v kontextu životní spokojenosti v období střední dospělosti

Aspects of marriage in the context of life satisfaction in middle adulthood
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vybrané aspekty manželství v kontextu životní spokojenosti v období střední dospělosti. Naším hlavním cílem bylo zmapovat vzájemný vztah mezi manželskou spokojeností a vybranými demografickými, osobnostními a sociálními faktory, které na život člověka působí právě v této životní etapě. V teoretické části práce nás kromě možných souvislostí, zajímaly především současné …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on selected aspects of marriage in context of life satisfaction in middle adulthood. The aim was to describe relations between marital satisfaction and selected demographic, personal and social factors which influence person at this stage of life. The first part is focused on theoretical framework of middle adulthood, different aspects of marriage and recent domestic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta