Bc. David Skočovský

Bakalářská práce

Marketing Tipsport extraligy ledního hokeje

Marketing of Ice Hockey Tipsport Extraleague
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je představení chodu české nejvyšší soutěže především z hlediska marketingu. První část je zaměřena na popis managementu a marketingu ve sportu. Druhá část se věnuje samotné Tipsport extralize, od její historie, kluby, až po organizační strukturu a marketing.
Abstract:
The subject of this thesis is to introduce the operation of Czech top competition especially from a marketing perspective. The first part focuses on the description of management and marketing in sport. The second part deals with the Tipsport Extraleague, since its history, clubs, to the organizational structure and marketing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pruša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu