Bc. Leona Nevařilová

Bachelor's thesis

Španělské parlamentní volby 2015

Spanish General Election 2015
Abstract:
Bakalářská práce "Španělské parlamentní volby 2015" se zaměřuje na analýzu voleb do dolní komory španělského parlamentu v roce 2015. Cílem práce je především vysvětlit změny ve volebním výsledku a identifikovat posuny v kategorii stranického systému. Kromě analýzy výsledků voleb bude rovněž nastíněn historický vývoj stranického spektra od konsolidace demokracie, kontext daných voleb, představeni budou …more
Abstract:
The bachelor thesis "Spanish General Election 2015" focuses on the analysis of the election to the Lower Chamber of the Spanish parliament in 2015. The aim of the thesis is primarily to explain the changes in the electoral result and also to identify the shift in the party system category. In addition to analyzing the result of mentioned election, the historical development of the party spectrum since …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tóth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií