Bc. Simona Michalčíková

Master's thesis

Ošetřovatelská péče u pacienta v coma vigile s využitím konceptu Bazální stimulace

Nursing Care of the Patient in Coma Vigil with Using the Concept of Basal Stimulation
Abstract:
Cílem diplomové práce je popsat ošetřovatelskou péči o pacienta v coma vigile s využitím konceptu Bazální stimulace a analyzovat rozhovory s lidmi, kteří pacienty v coma vigile navštěvovali v pravidelných časových intervalech. V teoretické části jsou popsány poznatky týkající se dané problematiky. Pozornost je věnována definici, etiologii, projevům, léčbě, prognóze a ošetřovatelské péči u pacientů …more
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the nursing care of patients in coma vigil by using the concept of Basal Stimulation and analyzed interviews with people who visited patients in coma vigil in regular intervals. The theoretical part describes the knowledge of this issue. It is focused on the definition, etiology, symptoms, treatment, prognosis and nursing care for patients in coma vigil. We want …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Katarina Miškociová
  • Reader: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta