Theses 

Vliv psychomotorických cvičení na osobnost dětí s PCHE z jejich vlastní perspektivy – Bc. Lea Pitrunová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lea Pitrunová

Bakalářská práce

Vliv psychomotorických cvičení na osobnost dětí s PCHE z jejich vlastní perspektivy

The effect of psychomotor exercises on personality of children with behavioural and emotional disorders from their own perspective

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřila na vliv psychomotorických aktivit na osobnost dětí s PCHE, a to z jejich vlastního pohledu,jelikož cílem bylo ukázat možnou alternativní formu práce s dětmi s poruchami chování. Teoretická část pojednává v první kapitole o složkách osobnosti jedince, osobnosti adolescenta z pohledu etopedie, přístupu etopedie k poruchám chování a základních cílových skupinách etopedie. Druhá kapitola se zabývá filozofií psychomotoriky, jejímu dělení a souvislostem s etopedie. Praktická část měla za úkol představit psychomotoriku jako možnou formu přístupu k dětem s poruchami chování a jejich osobnosti ku prospěchu jejich, i jejich okolí a také zjistit, zda se těmto dětem zdá být psychomotorika prospěšná pro jejich osobnost.

Abstract: This bachelor thesis was focused on the effect of psychomotor exercises on personality of children with behavioural and emotional disorders from their own perspective because the aim of this thesis was an exhibition of possible alternative form of work with children with behavioural and emotional disorders. In the first chapter the theoretical part discusses components of a human personality, personality of an adolescent from the view of behavioural sciences, approach of behavioural sciences to the behavioural and emotional disorders and the main groups of focus of behavioural sciences. The second chapter deals with the philosophy of psychomotor therapy, its divisions and relationship with behavioural sciences. The second part has practical nature and it´s task was to introduce psychomotor therapy as a possible form of approach to the children with behavioural and emotional disorders and to show that this approach is salutary not only for these children but also for their environment. Another task was to find out if these children find psychomotor exercises beneficial for their own personality.

Klíčová slova: Psychomotorika, psychomotorická cvičení, osobnost adolescenta, dítě s PCHE, pozornost, empatie, nálada, alternativní přístup k etopedické praxi

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz