Bc. Zuzana Jírová

Master's thesis

Odborné sociální poradenství pro osoby se získaným tělesným postižením

Professional social guidance for people with acquired disabilities
Abstract:
Diplomová práce s názvem Kvalita odborné sociální poradenství pro osoby se získaným tělesným postižením je zaměřena na kvalitu odborného sociálního poradenství, které je poskytováno lidem po poranění páteře s následným poškozením míchy. Teoretická část je věnována terminologii tělesného postižení - vrozeného, získaného a spinálnímu traumatu. Dále je zde pozornost zaměřena na kvalitu života osob se …more
Abstract:
The thesis titled Quality professional social counseling for people with acquired disabilities is focuses on the quality of professional social counseling, which is provided to people with spinal injuries resulting in damage the spinal cord. The theoretical part is devoted to the terminology of physical disability - congenital, acquired and spinal trauma. Furthermore, attention is focused on the quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta