Bc. Jana Bušová, DiS.

Bachelor's thesis

Vzdělávání pracovníků v oblasti sexuality u osob s mentálním postižením

Workers education of sexuality of people with mental disorders
Abstract:
Předložená bakalářská diplomová práce se zabývá důležitostí vzdělávání v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Cílem práce bylo zjistit, jakou důležitost přikládají pracovníci vzdělávání v oblasti sexuality svých klientů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá vlivem mentálního postižení na sexualitu jedince, práci se sexualitou v rámci poskytovaných služeb a vzdělávání …more
Abstract:
This thesis focus on the importance of education in field of sexuality of people with mental disabilities. The aim is to determine how much importance they attach to workers training in the sexuality of their clients. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the influence of mental disability on individual sexuality, work with sexuality in the context of services and staff …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková
  • Reader: Mgr. Kristýna Vlčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta