Bc. Jana Janíčková

Diplomová práce

Odloženo na důchod čili díky koníčkům jsem spokojený senior

Postponed for retirement or thanks to hobbies I am happy pensioner
Anotace:
Tato diplomová práce na téma koníčků seniorů je především věnována aktivním seniorům, kteří nám jsou svým příkladem schopni ukázat, že i v důchodovém věku se dá prožít mnoho pěkných chvil a není to doba, kdy bychom měli jen přemítat o životě a jeho konci. Vede nás k přesvědčení, že v seniorském věku se můžeme věnovat aktivitám, které nás lákaly celý život, a na které jsme si zatím nenašli čas. Práce …více
Abstract:
My Master’s thesis on the theme of hobbies of seniors is primarilly devoted to active seniors, who are able to let us see the good life in retirement age and show us that it´s not a time for the thinking about the end. It shows us that we can really find the activities in the retirement for what we couldn´t find the time. This thesis is divided into two parts – theoretical and empicical. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta