Petr Navrátil

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Havlíčkova – Wolkerova – Krapkova v Olomouci

Analysis of Traffic Safety on Intersection Havlíčkova – Wolkerova – Krapkova in Olomouc
Anotace:
Cílem bakalářské práce je řešení problematiky na křižovatce Havlíčkova – Wolkerova - Krapkova v Olomouci. V této práci jsou zpracovány dopravní průzkumy, kapacitní výpočty, analyzovány dopravní nehody a konfliktní situace, vypracovány návrhové stavy, které jsou ověřeny v průjezdnosti vlečnými křivkami v programu Autoturn a simulovány v programu PTV VISSIM. Na závěr jsou vyhodnoceny jednotlivá řešení …více
Abstract:
The aim of this work is to address issues at the intersection Havlickova - Wolkerova - Krapkova in Olomouc. In this work are handled traffic surveys, capacity calculations, analyzed traffic accidents and conflict, drawn design conditions that are verified bottlenecks beam curves in the AutoTURN and simulated in the PTV VISSIM. At the end of the evaluated individual solutions to increase fluency and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava