Bc. Kristina Doleželová

Bakalářská práce

Chorvatsko jako kandidátská země do EU

Croatia as the EU candidate country
Anotace:
Cílem bakalářské práce je představit Chorvatsko jako kandidátskou zemi Evropské unie. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je stručně nastíněna problematika rozšiřování Evropské unie, druhá část se zabývá historií vztahů mezi Chorvatskem a EU a složitým vývojem přístupových jednání. V třetí části jsou prezentovány výsledky průzkumů veřejného mínění prováděného Evropskou komisí a vládními …více
Abstract:
The bachelor's thesis aims at presenting Croatia as a candidate country of the European Union. The thesis is divided into three sections. The first section breafly deals with the issues of the enlargement of the European Union, the sencond one focuses upon the history of relations between Croatia and the EU and the complex development of the admission negotiations. In the third part, poll results performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lucie Winklerová
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta