Tereza Šklubalová

Diplomová práce

Socio-economic context in pharmaceutical industry

Socioekonomické souvislosti farmaceutického průmyslu
Anotace:
Úvodní část diplomové práce se věnuje pojmu zdraví a faktorům, které jej ovlivňují. Cílem je vystihnout působení socioekonomického statusu na zdraví a analyzovat používání doplňkové a alternativní léčby. Dále jsou komentována specifika zdravotního trhu, výdaje ve zdravotnictví, subjekty financující zdravotní péči, zdravotní politika státu se zaměřením na lékovou politiku a farmakoekonomii. V práci …více
Abstract:
The introductory part of the diploma thesis deals with the concept of health and the factors that influence it. The aim is to grasp the effect of socioeconomic status on the health and to analyze complementary and alternative medicines. The specificity of the health market, the expenditures on the health service, subjects which finance a health care, the state health policy focusing on drug policy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Dušan Kučera
  • Oponent: Monika Barton

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34754