Bc. Lucie Kresáčová

Bakalářská práce

Středisko volného času Juventus Karviná a jeho hospodaření

Juventus Karviná Leisure Centre and its Financial Management
Anotace:
Cílem bakalářské práce je srovnat financování Střediska volného času Juventus, včetně Turistické základny v Řece a Centra Přírodovědné stanice v Karviné pod dvěma různými zřizovateli. V teoretické části jsou popsány příspěvkové organizace, jejich možnosti financování a teoreticky popsaný neziskový sektor. Praktická část se zabývá vybranou příspěvkovou organizací a hospodařením pod zřizovateli, kterým …více
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate the founding of the leisue centre Juventus including its Touristic base in Reka and Natural science statoin in Karvina and to compare the funding under two different administrators. The theoretical part of the thesis examines funding options for non-profit organizations and describes the non sector. The practical part deals with the selected non-profit organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kukuh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa