Mgr. Alena Vašíčková

Bachelor's thesis

Označování vín v evropském kontextu

Wine Placarding and Labelling in the European Context
Anotácia:
Práce prezentuje základní principy právní úpravy označování vín v ČR s přihlédnutím ke změnám, ke kterým došlo vlivem evropských předpisů. Popisuje klasifikaci a zatřiďování vín, označování vín údajem o původu a údajem o vítězství na vinařských soutěžích a dalšími způsoby značení. Věnuje se také tematice vín pro bohoslužebné účely.
Abstract:
The thesis presents basic principles of wine placarding and labelling in the Czech Republic, taking into account changes that took place under implementation of EU legislation. It describes wine classification and sorting, as well as indication of geographical origin, wine competition prizes and other specifications. Mass wines are also dealt with.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Law and Business

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.