MUDr. Lia Vašíčková, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace mobility ve vozíku u spinálních pacientů

The optimalization of manual wheelchair mobility in patients with spinal cord injury
Anotace:
Úvod. Výběr vozíku, jeho nastavení a sedací polštář zásadně ovlivňují mobilitu člověka s lézí míšní, vznik patologie postury i dekubitů. Metody. 90 pacientů s lézí míšní (LM), mobilitou na mechanickém vozíku (MIV), starších 18 let, 69 (76,7 %) mužů a 21 (23,3 %) žen, bylo vyšetřeno ve spinální ambulanci celoživotní péče FN Brno 2014-2017. Při sezení ve vozíku byl měřen tlak na sedacím polštáři pomocí …více
Abstract:
Background. The choice and adjustment of wheelchair and seating cushion affects essentially spinal cord injury (SCI) persons' mobility, formation of their postural pathology and pressure ulcers. Methods. A set of 90 patients with SCI, mobility in manual wheelchair, older 18 years, 69 (76,7 %) men and 21 (23,3 %) women, were examined at SCI outpatient centre of University Hospital Brno 2014-2017. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc., doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta