BcA. Kristýna Londinová

Diplomová práce

Kritický design

Critical Design
Anotace:
V teoretické části své diplomové práce se zabyvám pojmem kriticky design. Popisuji důležitost kritického myšlení také v oblasti grafického designu. Zabyvám se současnou měnící se rolí designéra, zkoumám nástroje a formy kritického designu. Pomocí několika uvedenych českych i zahraničních autorů, mapuji kriticky přístup ve vizuální podobě. Praktickou část tvoří projekt Graphitical, ktery kriticky interpretuje …více
Abstract:
In my theoretical master thesis I am dealing with the concept of critical design. I describe the importance of critical thinking also in the field of graphic design. I am dealing with the current changing role of a designer, researching tools and forms of critical design. Using several mentioned Czech and foreign authors I am maping critical approach in visual form. Practical part is about project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Londinová, Kristýna. Kritický design. Zlín, 2020. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe