Ladislav Šimánek

Diplomová práce

Poslání a cíle dopravní výchovy ve 4. ročníku základních škol v Mladé Boleslavi

The function and goals of a road safety education in the fourth class of the elementary school in Mlada Boleslav
Anotace:
Diplomová práce se zabývá formou dopravní výchovy, která je zvolena k realizaci cílů v této oblasti u žáků 4. ročníků na základních školách v Mladé Boleslavi. Popisuje její současnou úroveň a mapuje cíle a očekávané výstupy dopravní výchovy na jednotlivých základních školách ve městě. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jako je výchova, vzdělávání, doprava a bezpečnost v dopravě. Zabývá se též …více
Abstract:
This thesis deals with the form of traffic education, which is chosen to meet the goals in this area for fourth-grade students of elementary schools in Mladá Boleslav. It describes the current level of traffic education and maps objectives and expected outcomes of traffic education in the individual elementary schools in the city. The theoretical part explains the basic concepts, such as education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Hrdina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimánek, Ladislav. Poslání a cíle dopravní výchovy ve 4. ročníku základních škol v Mladé Boleslavi. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy