Lukáš Kývala

Diplomová práce

Thermal conductivity of actinide compounds

Thermal conductivity of actinide compounds
Anotace:
V posledních letech vzrůstá zájem o thorium z důvodu potenciálního využití jako nukleárního paliva reaktorů IV. generace. Z důvodu jeho vysoké radioaktivity je nicméně obtížné provádět experimenty. Teoretické práce jsou tedy vysoce ceněny. Thorium disponuje pouze malým množstvím obsazených 5f stavů, jenž se účastní chemické vazby, a tedy vykazují itinerantní chování. Díky tomu není nutné jejich chování …více
Abstract:
Thorium is beginning to attract attention because of its potential use as a nuclear fuel. It is not easy to carry out experiments because of its radioactive nature, and therefore theoretical works are highly appreciated. Thorium contains only a small number of the 5f states. It is generally accepted that these states are itinerant, that they form a chemical bond, and their nature does not need to be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Dominik Legut
  • Oponent: Urszula Wdowik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava