Bc. Marie Kuncová

Bakalářská práce

Amišové a média

Image of the Amish in the Media
Anotace:
Tato práce pojednává o stručném nastínění vztahu mezi amiši, potomky novokřtěneckého hnutí, které se formovalo v reformační době v 16. století, a médii. Amišové se vyznačují svou uzavřeností vůči okolní společnosti a specifickým životním stylem – udržují si svůj vlastní jazyk (pensylvánská němčina), odívají se do stejnokrojů, odmítají využívat vymoženosti moderní doby (televize, rádio, internet, elektřina …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a brief outline of the relationship between the Amish, Anabaptist movement who arose in the Reformation in the 16th century, and the media. The Amish are characterized by their separation from the outside world and have a specific lifestyle – they keep their own language (Pennsylvania Dutch), wear uniforms, refuse to use conveniences of modern world (televisions, radios …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta