Ing. Farhad Mustafayev

Master's thesis

Project Management

Project Management
Abstract:
Cílem výzkumu je definovat a analyzovat mechanismy přenosu znalostí v různých projektech, které jsou prováděny v Zebra Technology Corporation, a navrhnout doporučení pro zlepšení procesu předávání znalostí a zvýšení jeho kvality. Práce je rozdělena do dvou částí. První část výzkumu je zaměřena na teoretické znalosti týkající se vymezení a charakteristik projektu, analýzy znalostního managementu a na …more
Abstract:
The aim of the research is to define and analyze knowledge transfer mechanisms in different projects which are carried in Zebra Technology Corporation and come up with recommendations to improve knowledge transfer process and increase its quality. The work is divided into two parts. The first part of the research is focused on theoretical knowledge regarding definition and characteristics of project …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta