Bc. Michaela Fejfarová

Diplomová práce

Systém státní sociální podpory v ČR

The system of state social support in the Czech Republic
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je analýza systému státní sociální podpory v České republice, který je součástí sociální politiky státu. Smyslem práce je představení obecných charakteristik systému, jeho historického vývoje a zákonné úpravy státní sociální podpory. Práce je zaměřena zejména na klasifikaci a výplatu dávek státní sociální podpory. Součástí práce je i téma dávek pěstounské péče, které dříve …více
Abstract:
The aim of my thesis is to analyze the state social support system in the Czech Republic, which is part of the state social policy. The purpose of the work is to present the general characteristics of the system, its historical development and legal regulation of social support. The work is mainly focused on the classification and payment of social benefits. The work also includes the topic of foster …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní