Bc. Tomáš Kolder

Bachelor's thesis

Branding prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga

Branding of Karel Schwarzenberg‘s Presidential Campaign
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá brandingem jakožto konceptem vytváření identity produktu. V této práci je kladen důraz na koncept osobnostní značky. Skrz rozhovory se členy volebního týmu Karla Schwarzenberga zkoumáme, jak tým spoluvytvářel osobnostní značku Schwarzenberga, který se účastnil prvních přímých prezidentských voleb. Analytická část je zaměřena na silné a slabé stránky značky. Dále …more
Abstract:
This bachelor‘s thesis focuses on the concept of branding as creating identity of a product. In this thesis there is put emphasis on the concept of brand of personality. We are examining, through interviews with members of Karel Schwarzenberg’s political campaign staff, how the election campaign staff co-created Karel Schwarzenberg’s personality brand in the first direct presidential election, where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science