Bc. Tomáš Kolder

Bachelor's thesis

Branding prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga

Branding of Karel Schwarzenberg‘s Presidential Campaign
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá brandingem jakožto konceptem vytváření identity produktu. V této práci je kladen důraz na koncept osobnostní značky. Skrz rozhovory se členy volebního týmu Karla Schwarzenberga zkoumáme, jak tým spoluvytvářel osobnostní značku Schwarzenberga, který se účastnil prvních přímých prezidentských voleb. Analytická část je zaměřena na silné a slabé stránky značky. Dále …viac
Abstract:
This bachelor‘s thesis focuses on the concept of branding as creating identity of a product. In this thesis there is put emphasis on the concept of brand of personality. We are examining, through interviews with members of Karel Schwarzenberg’s political campaign staff, how the election campaign staff co-created Karel Schwarzenberg’s personality brand in the first direct presidential election, where …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Political Science