Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Disertační práce

Nominal rigidities and wage-price dynamics in estimated DSGE model of open economy: application for the Czech Republic

Nominal rigidities and wage-price dynamics in estimated DSGE model of open economy: application for the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat význam nominálních rigidit – zejména mezd a cen – v české ekonomice. Jako nástroj je použit DSGE model otevřené ekonomiky s nominálními rigiditami. Model je odvozen z mikrozákladů a zahrnuje čtyři typy nominálních rigidit: ve mzdách, v domácích cenách a v cenách importů a exportů. Rigidity jsou modelovány jako Calvo kontrakty s indexací. Model je odhadnut na datech české ekonomiky …více
Abstract:
The goal of the thesis is to examine importance of nominal rigidities -- especially of wages and prices -- in the Czech economy. As a tool, DSGE model of open economy with nominal rigidities is used. The model is derived from microfoundations and includes four types of nominal rigidities: for wages, domestic prices, import and export prices. The rigidities are modelled in form of Calvo contracts with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Tibor Hlédik, PhD., doc. Ing. Michal Kejak, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Hospodářská politika