Bc. Sabina Račková, DiS.

Diplomová práce

Pojišťovací zprostředkovatel - šance a rizika vývoje

Insurance brokers - chances and risks of the development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou činností zprostředkovatelů v pojišťovnictví, jež je definována zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, a navrhované novely tohoto zákona. Charakterizuje skutečně vykonávané činnosti a konfrontuje je s právní úpravou. Práce vyúsťuje v řešení, jakým způsobem je možné legislativně upravit činnost pojišťovacích …více
Abstract:
Diploma thesis deals with analysis the activities of intermediaries in the insurance industry, which is defined by Law No. 38/2004 Coll., on Insurance Intermediaries and Independent Loss Adjusters, and proposed amendments of the Act. It characterizes the actually performed activities and confronts them with legislation. Thesis ends with the solution, how is it possible to legislate activities of insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví