Bc. Lucie Obrtelová

Bakalářská práce

Soubor fejetonů určený pro ženský magazín Elle

Set of Feuilletons Addressed to Women's Magazine Elle
Anotace:
Bakalářská práce Soubor fejetonů určených pro ženský magazín Elle si klade za cíl vytvoření souboru fejetonů do ženského magazínu Elle. Cílem těchto fejetonů bude přimět čtenářky k zamyšlení nad genderovou problematikou, která se dotýká života každého z nás. Fejetony by měly čtenářky nejen pobavit, ale možná i přivést k rozhodnutí změnit přístup k sobě samotné nebo svému tělu. Fejetony budou splňovat …více
Abstract:
The bachelor thesis Set of Feuilletons Addressed to Women's Magazine Elle aims to create a set of feuilletons for women’s lifestyle magazine Elle. The aim of these feuilletons will be to make the readers think about gender issues that are everyone‘s part of everyday life. The feuilletons should not only entertain readers but they could also make them change their approach to themselves or their bodies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií